Czym różni się przekazywanie podstawowe od zaawansowanego?

Podstawowe przekierowanie połączeń polega na przekazywaniu z jednego numeru na drugi. Osoba dzwoniąca wybierze jeden z Twoich śledzonych numerów i zostanie bezpośrednio przekierowana na wybrany przez Ciebie numer. Dla każdego połączenia możesz skonfigurować nagrywanie rozmowy, wiadomość powitalną, którą klient usłyszy dzwoniąc na ten numer po raz pierwszy, a także identyfikację rozmówcy, czyli informację którą usłyszy tylko osoba odbierająca połączenie. Zaawansowane przekierowanie połączeń pozwala na przekazanie połączenia na wiele numerów jednocześnie lub w określonej kolejności.

Czym jest identyfikacja rozmówcy?

Identyfikacja rozmówcy polega na odtworzeniu wiadomości o kliencie, którą słyszy jedynie osoba odbierająca telefon. Może to być informacje o tym, że połączenie zostało przekierowane z centrali lub o tym, który ze śledzonych numerów został wybrany przez osobę dzwoniącą. Odtworzona może być wiadomość wygenerowana przy użyciu syntezatora mowy lub plik audio przesłany przez klienta.

czym są przekazywanie sms-ów i weryfikacja sms?

Często zdarza się, że numer telefonu musi zostać zweryfikowany poprzez wysłanie wiadomości SMS. Ta funkcja pozwala na automatyczne przekazywanie wiadomości SMS, które odbierane są przez nasz system, na wskazane adresy e-mail.

Czym jest dodatek do automatycznego fakturowania?

Skonfiguruj zasady klasyfikacji kontaktów jako pozyskanych, a nasz system będzie automatycznie wysyłał Twoim klientom wezwania do płatności cyklicznych za pozyskane kontakty(cotygodniowych, codwutygodniowych, miesięcznych). Funkcja dostępna jest zarówno dla konwersji telefonicznej, jak i konwersji w witrynie. Nasz system fakturowania generuje rachunki zawierające dane klienta w formacie PDF i przesyła je na podany adres e-mail. Osoby, które posiadają konto Mailgun mogą skonfigurować wysyłanie faktur przez Mailgun, wprowadzając swój klucz API.

Czym różni się wywoływanie jednoczesne od cyklicznego (round robin)?

Wywołanie jednoczesne to strategia dystrybucji w ramach kolejki dostępna w zaawansowanym przekierowaniu połączeń. Polega na przekazaniu połączenia z jednego numeru na max. 10 numerów jednocześnie.Strategia round robin, czyli wywołanie cykliczne (także dostępne w zaawansowanym przekierowaniu) pozwala na przekazywanie połączenia pomiędzy max. 10 numerami tak długo, aż zostanie odebrane lub włączy się automatyczna sekretarka.

Potrzebujesz Pomocy?

Prześlij swoje pytania używając znajdującego się poniżej formularza.